Classic Partnerski

W ramach tego pakietu medycznego może zostać objęta opieką jedna osoba dorosła (Zlecający) w wieku do ukończenia 65 roku życia oraz  członek rodziny takiego Zlecającego według poniższych zasad:
 • Partner - współmałżonek / partner życiowy Zlecającego do 65 roku życia (bez względu na sformalizowanie związku i płeć)
 • Dziecko – dziecko Zlecającego do ukończenia 26 roku życia.

Świadczenia realizowane są na terenie całej Polski w placówkach własnych POLMED oraz placówkach partnerskich, w łącznej liczbie ok 1100 placówek. Aktualna lista jest dostępna tutaj.

Abonament obejmuje swoim zakresem nielimitowane konsultacje lekarskie wymienionych poniżej specjalności, każda konsultacja z dopłatą 29 zł:
 • konsultacja internistyczna (w dziedzinie chorób wewnętrznych)
 • konsultacja w dziedzinie medycyny rodzinnej
 • konsultacja pediatryczna (w dziedzinie chorób dzieci)
 • konsultacja alergologiczna
 • konsultacja alergologiczna dziecka
 • konsultacja audiologiczna
 • konsultacja audiologiczna dziecka
 • konsultacja chirurgiczna
 • konsultacja chirurgiczna dziecka
 • konsultacja dermatologiczna
 • konsultacja dermatologiczna dziecka
 • konsultacja endokrynologiczna
 • konsultacja endokrynologiczna dziecka
 • konsultacja w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej
 • konsultacja foniatryczna
 • konsultacja foniatryczna dziecka
 • konsultacja gastroenterologiczna
 • konsultacja gastroenterologiczna dziecka
 • konsultacja ginekologiczna
 • konsultacja kardiologiczna
 • konsultacja kardiologiczna dziecka
 • konsultacja laryngologiczna
 • konsultacja laryngologiczna dziecka
 • konsultacja neurologiczna
 • konsultacja neurologiczna dziecka
 • konsultacja okulistyczna
 • konsultacja okulistyczna dziecka
 • konsultacja onkologiczna
 • konsultacja onkologiczna dziecka
 • konsultacja ortopedyczna (w zakresie ortopedii i traumatologii)
 • konsultacja ortopedyczna (w zakresie ortopedii i traumatologii) dziecka
 • konsultacja proktologiczna
 • konsultacja pulmonologiczna (w dziedzinie chorób płuc)
 • konsultacja reumatologiczna
 • konsultacja reumatologiczna dziecka
 • konsultacja urologiczna
 • konsultacja urologiczna dziecka
 • konsultacja wenerologiczna
 • konsultacja w dziedzinie rehabilitacji medycznej
 • konsultacja w dziedzinie rehabilitacji medycznej dziecka

oraz:

 • 233 badań laboratoryjnych
 • 203 badania diagnostyczne, w tym szeroka rentgenodiagostyka, badania USG oraz badania histopatologiczne
 • 41 zabiegów lekarskich oraz 7 zabiegów pielęgniarskich
 • Prowadzenie ciąży
 • Bezpłatne szczepienie przeciwko grypie i tężcowi.
 • Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia
 • Przegląd stomatologiczny (raz do roku) i instruktaż higieny jamy ustnej.
Umawianie wizyt:
 • poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi Pacjenta POLMED S.A. pod numerami telefonu 801 033 200 – z telefonów stacjonarnych lub 58 775 95 99 – z telefonów komórkowych
 • e-rezerwacja za pośrednictwem firmowej strony internetowej POLMED S.A www.polmed.pl  (zakładka zarezerwuj wizytę w terminarzu Centrum Medycznego POLMED)
Umowa jest zawierana na 12 miesięcy  z automatycznym przedłużeniem na czas nieokreślony po upływie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania Umowy (na dotychczasowych lub nowych warunkach).

Umowę uznaje się za zawartą, po dokonaniu płatności. Płatności odbywają się wyłącznie za pośrednictwem systemu Dotpay.pl.

Jeżeli płatność zostanie zaksięgowana do 25 dnia miesiąca to usługa będzie aktywna od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie terminu na odstąpienie, jednak nie wcześniej niż po upływie ustawowego terminu na odstąpienie.

Jeżeli płatność zostanie zaksięgowana po 25 dniu miesiąca to usługa będzie aktywna od pierwszego dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu w którym została opłacona składka i po upływie ustawowego terminu na odstąpienie.

Szczegóły warunków umowy są dostępne w Regulaminie zakupu pakietów medycznych oraz Ogólnych Warunkach Umowy (OWU).Kliknij, żeby pobrać plik zawierający szczegóły pakietu.
Miesięczna opłata: 158,00 zł Zamów pakiet
Organizatorem oferty jest firma MEDIHELP Sp. z o.o.
działająca na podstawie umowy o współpracy zawartej z Partnerem Medycznym
Adres: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa
NIP: 524-273-46-07, REGON: 142933144
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000386250.