Pakiety Medyczne dla Klientów MEDIHELP

Standard Indywidualny

 • opieka medyczna dla jednej osoby dorosłej
 • 5 lekarzy specjalistów
 • nielimitowany dostęp do konsultacji specjalistycznych
 • 15 badań laboratoryjnych
 • 5 badań diagnostycznych + RTG klatki piersiowej
 • prowadzenie ciąży
 • 50% zniżki na szczepienie przeciwko grypie i tężcowi
 • dostęp do placówek POLMED oraz placówek podwykonawców
 • zagwarantowane standardy dostępności
Miesięczna opłata: 79,00 zł SzczegółyZamów

Standard Partnerski

 • opieka medyczna dla 2 osób: osoba uprawniona + współmałżonek/partner życiowy lub jedno dziecko
 • 8 lekarzy specjalistów
 • nielimitowany dostęp do konsultacji specjalistycznych
 • 15 badań laboratoryjnych
 • 5 badań diagnostycznych + RTG klatki piersiowej
 • prowadzenie ciąży
 • 50% zniżki na szczepienie przeciwko grypie i tężcowi
 • dostęp do placówek POLMED oraz placówek podwykonawców
 • zagwarantowane standardy dostępności
Miesięczna opłata: 158,00 zł SzczegółyZamów

Standard Rodzinny

 • opieka medyczna dla całej rodziny: osoba uprawniona + współmałżonek/partner życiowy + dzieci
 • 8 lekarzy specjalistów
 • nielimitowany dostęp do konsultacji specjalistycznych
 • 15 badań laboratoryjnych
 • 5 badań diagnostycznych + RTG klatki piersiowej
 • prowadzenie ciąży
 • 50% zniżki na szczepienie przeciwko grypie i tężcowi
 • dostęp do placówek POLMED oraz placówek podwykonawców
 • zagwarantowane standardy dostępności
Miesięczna opłata: 235,00 zł SzczegółyZamów

Standard Plus Indywidualny

 • opieka medyczna dla jednej osoby dorosłej
 • 15 lekarzy specjalistów
 • nielimitowany dostęp do konsultacji specjalistycznych
 • 25 badań laboratoryjnych
 • 4 badania diagnostyczne + rentgenodiagnostyka i badania USG
 • 28 zabiegów lekarskich oraz 7 zabiegów pielęgniarskich
 • prowadzenie ciąży
 • bezpłatne szczepienie przeciwko grypie i tężcowi
 • dostęp do placówek POLMED oraz placówek podwykonawców
 • zagwarantowane standardy dostępnościMiesięczna opłata: 139,00 zł SzczegółyZamów

Standard Plus Partnerski

 • opieka medyczna dla 2 osób: osoba uprawniona + współmałżonek/partner życiowy lub jedno dziecko.
 • 22 lekarzy specjalistów
 • nielimitowany dostęp do konsultacji specjalistycznych
 • 25 badań laboratoryjnych
 • 4 badania diagnostyczne + rentgenodiagnostyka i badania USG
 • 28 zabiegów lekarskich oraz 7 zabiegów pielęgniarskich
 • prowadzenie ciąży
 • bezpłatne szczepienie przeciwko grypie i tężcowi
 • dostęp do placówek POLMED oraz placówek podwykonawców
 • zagwarantowane standardy dostępności
Miesięczna opłata: 277,00 zł SzczegółyZamów

Standard Plus Rodzinny

 • opieka medyczna dla całej rodziny: osoba uprawniona + współmałżonek/partner życiowy + dzieci
 • 22 lekarzy specjalistów
 • nielimitowany dostęp do konsultacji specjalistycznych
 • 25 badań laboratoryjnych
 • 4 badania diagnostyczne + rentgenodiagnostyka i badania USG
 • 28 zabiegów lekarskich oraz 7 zabiegów pielęgniarskich
 • prowadzenie ciąży
 • bezpłatne szczepienie przeciwko grypie i tężcowi
 • dostęp do placówek POLMED oraz placówek podwykonawców
 • zagwarantowane standardy dostępności
Miesięczna opłata: 410,00 zł SzczegółyZamów

Classic Indywidualny

 • opieka medyczna dla jednej osoby dorosłej
 • 23 lekarzy specjalistów
 • nielimitowany dostęp do konsultacji specjalistycznych - do każdej konsultacji obowiązuje dopłata w wysokości 29 zł
 • 233 badań laboratoryjnych
 • 203 badania diagnostyczne, w tym szeroka rentgenodiagostyka, badania USG oraz badania histopatologiczne
 • 41 zabiegów lekarskich oraz 7 zabiegów pielęgniarskich
 • prowadzenie ciąży
 • bezpłatne szczepienie przeciwko grypie i tężcowi
 • profilaktyczny przegląd stanu zdrowia
 • przegląd stomatologiczny (raz do roku) i instruktaż higieny jamy ustnej
 • dostęp do placówek POLMED oraz placówek podwykonawców
 • zagwarantowane standardy dostępności


Miesięczna opłata: 79,00 zł SzczegółyZamów

Classic Partnerski

 • opieka medyczna dla dwóch osób: osoba uprawniona + współmałżonek/partner życiowy lub jedno dziecko
 • 40 lekarzy specjalistów
 • nielimitowany dostęp do konsultacji specjalistycznych - do każdej konsultacji obowiązuje dopłata w wysokości 29 zł
 • 233 badań laboratoryjnych
 • 203 badania diagnostyczne, w tym szeroka rentgenodiagostyka, badania USG oraz badania histopatologiczne
 • 41 zabiegów lekarskich oraz 7 zabiegów pielęgniarskich
 • prowadzenie ciąży
 • bezpłatne szczepienie przeciwko grypie i tężcowi
 • profilaktyczny przegląd stanu zdrowia
 • przegląd stomatologiczny (raz do roku) i instruktaż higieny jamy ustnej
 • dostęp do placówek POLMED oraz placówek podwykonawców
 • zagwarantowane standardy dostępności
Miesięczna opłata: 158,00 zł SzczegółyZamów

Classic Rodzinny

 • opieka medyczna dla całej rodziny: osoba uprawniona + współmałżonek/partner życiowy + dzieci
 • 40 lekarzy specjalistów
 • nielimitowany dostęp do konsultacji specjalistycznych - do każdej konsultacji obowiązuje dopłata w wysokości 29 zł
 • 233 badań laboratoryjnych
 • 203 badania diagnostyczne, w tym szeroka rentgenodiagostyka, badania USG oraz badania histopatologiczne
 • 41 zabiegów lekarskich oraz 7 zabiegów pielęgniarskich
 • prowadzenie ciąży
 • bezpłatne szczepienie przeciwko grypie i tężcowi
 • profilaktyczny przegląd stanu zdrowia
 • przegląd stomatologiczny (raz do roku) i instruktaż higieny jamy ustnej
 • dostęp do placówek POLMED oraz placówek podwykonawców
 • zagwarantowane standardy dostępności
Miesięczna opłata: 235,00 zł SzczegółyZamów

Super Indywidualny

 • opieka medyczna dla jednej osoby dorosłej
 • 37 lekarzy specjalistów
 • nielimitowany dostęp do konsultacji specjalistycznych - do każdej konsultacji obowiązuje dopłata w wysokości 29 zł
 • 237 badań laboratoryjnych
 • 216 badań diagnostycznych, w tym szeroka rentgenodiagostyka, badania USG oraz badania histopatologiczne
 • 20 badań endoskopowych, każde z dopłatą 150 zł
 • 42 badania tomografii komputerowej, każde z dopłatą 150 zł
 • 58 badań rezonansu magnetycznego, każde z dopłatą 200 zł
 • 41 zabiegów lekarskich oraz 7 zabiegów pielęgniarskich
 • prowadzenie ciąży
 • bezpłatne szczepienie przeciwko grypie i tężcowi
 • profilaktyczny przegląd stanu zdrowia
 • 20 zabiegów rehabilitacyjnych (fizykoterapeutycznych i kinezyterapeutycznych) na rok
 • przegląd stomatologiczny (raz do roku) i instruktaż higieny jamy ustnej oraz atrakcyjne rabaty na inne usługi stomatologiczne
 • dostęp do placówek POLMED oraz placówek podwykonawców
 • zagwarantowane standardy dostępnościMiesięczna opłata: 139,00 zł SzczegółyZamów

Super Partnerski

 • opieka medyczna dla dwóch osób: osoba uprawniona + współmałżonek/partner życiowy lub jedno dziecko
 • 65 lekarzy specjalistów
 • nielimitowany dostęp do konsultacji specjalistycznych - do każdej konsultacji obowiązuje dopłata w wysokości 29 zł
 • 237 badań laboratoryjnych
 • 216 badań diagnostycznych, w tym szeroka rentgenodiagostyka, badania USG oraz badania histopatologiczne
 • 20 badań endoskopowych, każde z dopłatą 150 zł
 • 42 badania tomografii komputerowej, każde z dopłatą 150 zł
 • 58 badań rezonansu magnetycznego, każde z dopłatą 200 zł
 • 41 zabiegów lekarskich oraz 7 zabiegów pielęgniarskich
 • prowadzenie ciąży
 • bezpłatne szczepienie przeciwko grypie i tężcowi
 • profilaktyczny przegląd stanu zdrowia
 • 20 zabiegów rehabilitacyjnych (fizykoterapeutycznych i kinezyterapeutycznych) na rok
 • przegląd stomatologiczny (raz do roku) i instruktaż higieny jamy ustnej oraz atrakcyjne rabaty na inne usługi stomatologiczne
 • dostęp do placówek POLMED oraz placówek podwykonawców
 • zagwarantowane standardy dostępności
Miesięczna opłata: 277,00 zł SzczegółyZamów

Super Rodzinny

 • opieka medyczna dla całej rodziny: osoba uprawniona + współmałżonek/partner życiowy + dzieci
 • 65 lekarzy specjalistów
 • nielimitowany dostęp do konsultacji specjalistycznych - do każdej konsultacji obowiązuje dopłata w wysokości 29 zł
 • 237 badań laboratoryjnych
 • 216 badań diagnostycznych, w tym szeroka rentgenodiagostyka, badania USG oraz badania histopatologiczne
 • 20 badań endoskopowych, każde z dopłatą 150 zł
 • 42 badania tomografii komputerowej, każde z dopłatą 150 zł
 • 58 badań rezonansu magnetycznego, każde z dopłatą 200 zł
 • 41 zabiegów lekarskich oraz 7 zabiegów pielęgniarskich
 • prowadzenie ciąży
 • bezpłatne szczepienie przeciwko grypie i tężcowi
 • profilaktyczny przegląd stanu zdrowia
 • 20 zabiegów rehabilitacyjnych (fizykoterapeutycznych i kinezyterapeutycznych) na rok
 • przegląd stomatologiczny (raz do roku) i instruktaż higieny jamy ustnej oraz atrakcyjne rabaty na inne usługi stomatologiczne
 • dostęp do placówek POLMED oraz placówek podwykonawców
 • zagwarantowane standardy dostępności
Miesięczna opłata: 410,00 zł SzczegółyZamów
Organizatorem oferty jest firma MEDIHELP Sp. z o.o.
działająca na podstawie umowy o współpracy zawartej z Partnerem Medycznym
Adres: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa
NIP: 524-273-46-07, REGON: 142933144
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000386250.