Standard Plus Indywidualny

W ramach tego pakietu medycznego może zostać objęta opieką jedna osoba dorosła w wieku do ukończenia 65 roku życia.

Świadczenia realizowane są na terenie całej Polski w placówkach własnych POLMED oraz placówkach partnerskich, w łącznej liczbie ok 1100 placówek. Aktualna lista jest dostępna tutaj.

Abonament obejmuje swoim zakresem bezpłatne i nielimitowane konsultacje lekarskie wymienionych poniżej specjalności:
 • konsultacja internistyczna (w dziedzinie chorób wewnętrznych)
 • konsultacja w dziedzinie medycyny rodzinnej
 • konsultacja audiologiczna
 • konsultacja dermatologiczna
 • konsultacja foniatryczna
 • konsultacja ginekologiczna
 • konsultacja kardiologiczna
 • konsultacja laryngologiczna
 • konsultacja neurologiczna
 • konsultacja okulistyczna
 • konsultacja onkologiczna
 • konsultacja proktologiczna
 • konsultacja urologiczna
 • konsultacja wenerologiczna
 • konsultacja lekarza dyżurnego (doraźna pomoc w zakresie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, niezależnie od tego jakiej dziedziny medycznej dotyczy, dla dorosłych i dzieci)

oraz:

 • 25 badań laboratoryjnych
 • 4 badania diagnostyczne + rentgenodiagnostyka i badania USG
 • 28 zabiegów lekarskich oraz 7 zabiegów pielęgniarskich
 • Prowadzenie ciąży
 • Bezpłatne szczepienie przeciwko grypie i tężcowi.
Umawianie wizyt:
 • poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi Pacjenta POLMED S.A. pod numerami telefonu 801 033 200 – z telefonów stacjonarnych lub 58 775 95 99 – z telefonów komórkowych
 • e-rezerwacja za pośrednictwem firmowej strony internetowej POLMED S.A www.polmed.pl  (zakładka zarezerwuj wizytę w terminarzu Centrum Medycznego POLMED)
Umowa jest zawierana na 12 miesięcy  z automatycznym przedłużeniem na czas nieokreślony po upływie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania Umowy (na dotychczasowych lub nowych warunkach).

Umowę uznaje się za zawartą, po dokonaniu płatności. Płatności odbywają się wyłącznie za pośrednictwem systemu Dotpay.pl.

Jeżeli płatność zostanie zaksięgowana do 25 dnia miesiąca to usługa będzie aktywna od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie terminu na odstąpienie, jednak nie wcześniej niż po upływie ustawowego terminu na odstąpienie.

Jeżeli płatność zostanie zaksięgowana po 25 dniu miesiąca to usługa będzie aktywna od pierwszego dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu w którym została opłacona składka i po upływie ustawowego terminu na odstąpienie.


Szczegóły warunków umowy są dostępne w Regulaminie zakupu pakietów medycznych oraz Ogólnych Warunkach Umowy (OWU).Kliknij, żeby pobrać plik zawierający szczegóły pakietu.
Miesięczna opłata: 139,00 zł Zamów pakiet
Organizatorem oferty jest firma MEDIHELP Sp. z o.o.
działająca na podstawie umowy o współpracy zawartej z Partnerem Medycznym
Adres: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa
NIP: 524-273-46-07, REGON: 142933144
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000386250.